• I samverkan med Agro Väst genomförs två arrangemang under beteckningen Gröna Möten.
Utdrag från Agro Västs hemsida : ” Under två år har Gröna Möten drivits som ett projekt för att skapa en oberoende mötesplats för de gröna näringarna. Hittills har fokus varit Skaraborg, men den långsiktiga målsättningen är att kunna verka i hela Västra Götaland. 52 evenemang har under 2016-2017 genomförts med drygt 1300 deltagare totalt. Det har från flera håll kommit in önskemål om att erbjuda Gröna Mötens evenemang i hela Västra Götalandsområdet, framför allt ifrån företagarledet. En oberoende mötesplats där man fysiskt kan träffas för diskussion och erfarenhetsutbyte är viktigt för att stärka den gröna näringen lokalt.
Den första träffen i Gröna Mötens regi på Nuntorp blir på temat : ” vägen från lokal livsmedelsproducent till den offentliga måltiden”
Inbjudan kommer att läggas ut här så fort programmet för dagen är klart. Välkomna!