Forum för Bioekonomi 2021

20/4 - 2021

Hållbarhet är temat för året. Att de tre hållbarhetsdimensionerna är beroende av varandra betyder att vi inte kan fokusera på bara en av dem. Samtliga; den sociala, den ekonomiska och den ekologiska, behövs för en hållbar utveckling.
För mer info följ länken nedan.

Forum för Bioekonomi 2021 (confetti.events)