• Ett antal seminarier kommer att genomföras med fokus på Livsmedelsstrategins förankring och genomförande ( antagen av riksdagen 20 juni 2017 )
Temat för den första träffen i mars månad har rubriken: Vad innebär livsmedelsstrategin för mig som företagare ,som privatperson, kommunen !?
Föreläsare är experter från Jordbruksverket, Eva Sundberg och Livsmedelsverket, Anna-Karin Quetel.