Förebygg skogsbrand – Nuntorp gård 20 april

Förebygg brand i din skog och var beredd om skulle börja brinna

Kvällen leds av Annie Johansson, VD för Kyllesjö Skog AB och en av Sveriges främsta experter inom skogsbrand och naturvårdsbränning. Medverkar gör även Räddningstjänsten som berättar om det förebyggande arbetet mot skogsbränder och på vilka sätt de kommer stötta dig som markägare vid en skogsbrand.

Kursen är kostnadsfri och riktar sig till alla markägare. Vi bjuder på enklare förtäring.

Programpunkter:

  • Skogen i ett förändrat klimat.
  • Brandens beteende i skogsmark.
  • Lär känna din fastighet ur ett brandperspektiv.
  • Eftersläckning – markägarens ansvar.
  • Erfarenheter från tidigare bränder, hur kan räddningstjänsten bistå markägaren?
  • Försäkringen – vad täcker den?
  • Samverkan mellan Räddningstjänsten, andra aktörer och skogsägare.

Genomförs i samarbete mellan Hushållningssällskapet och EU-projektet Klimatsmart och Klimatsäker skog samt Gröna Klustret Nuntorp och projektet Skoglig plattform i Väst.

Ladda ner inbjudan i pdf-format

Hitta till Nuntorp gård

Facebook
Twitter
LinkedIn