Arena Skog bjuder in till kostnadsfria seminarium

Förebygg skogsbrand

Från september - november anordnas kostnadsfria seminarium på olika orter runt om i Västra Götaland, där du som markägare får lära dig mer om att förebygga brand i din skog och hur du kan förbereda dig om det skulle börja brinna.

Hushållningssällskapets skogsrådgivare inleder med att prata om hur klimatförändringar påverkar skogen och skogsbruket. Annie Johansson, VD för Kyllesjö Skog AB, knyter an till detta med fokus på skogsbrand. Räddningstjänsten berättar om förebyggande arbete och på vilka sätt de kommer stötta dig som markägare i händelse av en skogsbrand. Du kommer få med dig praktiska checklistor och konkreta råd för att bli bättre förberedd om din skog skulle börja brinna.

Ett arrangemang i samarbete mellan Hushållningssällskapet och Gröna Klustret Nuntorp genom satsningarna Arena Skog samt Klimatsmart och Klimatsäker skog.

Finansiärer