Fiskuppfödning i lantbruket 2 juni

Lär mer om framtida affärsmöjligheter

Fler lantbrukare ser nu möjligheterna med att producera fisk på sina gårdar. Under det här seminariet får du grundläggande genomgång kring hur det kan gå till – och varför det kan vara en hållbar affärsmöjlighet.

Under eventet får du höra en av landets ledande experter på fiskuppfödning på land, Kristina Snuttan Sundell från Göteborgs universitet. Dessutom medverkar några av de producenter som redan startat, eller ställt om, sin produktion till fiskuppfödning i bassänger på gårdsnivå eller i industrilokaler. Vi avslutar med en diskussion kring affärsmodeller och finansieringsmöjligheter.

Målgrupp: Lantbrukare och andra intresserade av hållbart, landbaserat, vattenbruk.

Plats: Det kommer att finnas möjlighet att delta både på plats på Nuntorps gård och digitalt. Du som anmäler digitalt deltagande får en länk till eventet när det närmar sig.

Kostnad: Eventet är kostnadsfritt.

Kontakt: Fredrik Grund, projektledare Innovatum Science Park