Grönskördade bönor – INSTÄLLT

INSTÄLLT!

Fältvandring i Fyrbodal

Gröna bönor är en resurssnål och kvävefixerande proteingröda med en starkt växande efterfrågan. Intresset för och efterfrågan på växtproteiner är stort i Sverige. Ur odlingspespektiv är bönor en positiv gröda i växtföljden samt att den inte kräver någon kvävegödsling. När bönan skördas grön i juli ger den också stora möjligheter att kombinera med andra åtgärder som sådd av tidiga höstgrödor som raps, korn eller mellangrödor samt andra insatser. Vi tar oss gemensamt ut i fält till sortförsök, odlingstekniskt försök och storskaliga försök där vi kommer att få se vilka åtgärder som har gjorts och resultat från tidigare år.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbrukare, rådgivare eller som har intresse av produkten. 

Genomförs i samarbete mellan AgroVäst  och Gröna Klustret Nuntorp