Fältvandring proteingrödor

23/6 - 2021

Det livsmedelsstrategiska projektet Rätt från slätt undersöker
möjligheter för lokala lantbrukare att satsa på proteingrödor
för humankonsumtion.
En del i projektet innefattar demoodling av lins, quinoa och
åkerböna för grönskörd på Hushållningssällskapets
försöksgård Logården. Kom och kolla hur det går!

Klicka på länken för mer info!

Proteingrödor Fältvandring juni 2021