Energirådgivning för företagare

Föreläsning och diskusson om energibesparande åtgärder

Har du funderat på hur du kan minska energikostnaderna i ditt företag?
Energieffektivisering kan öka företagets lönsamhet samtidigt som det stärker miljöprofilen och konkurrenskraften. Men hur kommer du igång?  

  • Jonas Dahl, energirådgivare hos Dalslands Miljö- och energiförbund föreläser om hur olika typer av företag kan arbeta med energibesparande åtgärder  
  • Länsstyrelsen informerar om möjligheter till finansiering av olika insatser.

Föreläsningen genomförs i Dalslands Sparbanks lokaler i Mellerud. Möjlighet finns att delta via webb. 

Vi bjuder på fika.

Anmälan:

Du anmäler dig via e-post till anmalan@ettdalslanditillvaxt.se
Anmäl dig före 29 nov. Ange om du närvarar på plats eller vill delta via webb.

Genomförs i samarbete mellan eDIT-Ett Dalsland I Tillväxt, Dalslands Sparbank, Dalslands Miljö- och Energiförbund och Gröna Klustret Nuntorp.

Hitta till Dalslands Sparbank, Mellerud