Biogastraktor – hur och för vem?

Välkommen till en eftermiddag om biogasens möjligheter i lantbruket

Du får möta leverantör och experter som berättar mer om vilka möjligheter som finns för biogas till arbetsfordon samt utveckling, produktion och marknad för biogasen.  Du kommer också få möjlighet att provköra New Hollands nylanserade biogastraktor. Ta chansen att lära dig mer om var och hur en biogastraktor fungerar.

Evenemanget är kostnadsfritt och sker i samverkan med Gröna Möten och AXIMA.

Program

15.30

Välkommen! Drop-in och registrering.

Peter Eriksson, Gröna Klustret Nuntorp och Rikard Brax, Agroväst Gröna Möten presenterar dagens program. 

15.40

Produktion och förädling till fordonsbränsle

Kjell Eriksson, Biogas Dalsland Ekonomisk Förening. En verksamhet som har vuxit fram för att ge möjlighet för lantbrukare och för privat personer att vara delaktiga/delägare i biogas produktion och distribution.

16.00

Klimatneutralt lantbruk

Björn Roland presenterar projektet ”Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk”.
 

16.20

Fika

16.30

Gårdsbaserad Biogas

Bo Ramberg, processledare Biogas Väst, berättar om affärsmodeller för gårdsbaserad biogas, utveckling och uppgradering av ny teknik.

16.45

Presentation av New Holland Biogas traktor

Mats Johansson, Axima, visar och berättar om biogastraktorn.

17.00

Frågestund

17.30

Provkörning startar

Samtidigt som provkörningen pågår finns möjlighet att besöka den nya biokolsanläggningen på Nuntorps gård.

18.00

Avslutning