Regionutvecklingsnämndens ordförande Kristina Jonäng och Fyrbodals ordförande Martin Carling tillsammans med ett antal kommunpolitiker från Centerpartiet besöker Nuntorp. Tema för besöket är samtal, samråd och modern landsbygdspolitik.