Utvecklings- och kunskapsnod för gårdsbaserad fiskodling

Gröna Klustret arbetar för en utvecklings- och kunskapsnod för gårdsbaserad fiskuppfödning på Nuntorp Gård. Vi söker just nu medel för finansiering och hoppas mötas av positiva besked inom en snar framtid.

Landbaserad fiskuppfödning ger haven och den vilda fisken en möjlighet att återhämta sig. Med cirkulerande system av vatten och näring på land kan vi minska övergödning av haven. Fiskuppfödning på gårdar öppnar också upp för fler inkomstkällor och arbetstillfällen på landsbygden. Tomma byggnader kan nyttjas och gödsel till åkrarna kan utvinnas från anläggningen. 

Läs gärna mer om vår förstudie för landbaserad fiskodling.

Till förstudien