Summering av 2023

Vi på Gröna Klustret önskar er God Jul och Gott Nytt År med en liten summering av året som gått!

Arena Skog
Under 2023 startades projektet Arena Skog, med visionen är att bygga en bestående arena för skogliga frågor inom hela Västra Götaland. En mängd aktiviteter har genomförts, där viktigt kunskap förmedlats och nya nätverk etablerats.

Lokalproducerat på bordet
I våras avslutade vi projekt Lokalproducerat på bordet med flaggan i topp där resultatet blev att kommunerna i Dalsland, Säffle och Vänersborg nu köper in 20-25 % av sitt behov till sina storkök via grossist Skafferi Väst. En annan del av utfallet blev att skafferiet på Nuntorp etablerades. Nu säljer de lokala producenters varor direkt till konsumenterna. Dessutom serverar restaurangen på Nuntorp lokalproducerad mat. Framåt finns fleråriga avtal med kommunerna och det är därför viktigt att lokala producenter lyckas med att leverera de efterfrågade produkterna. Vi har kunnat konstatera att antalet lokala grönsaksodlare och lokala förädlare måste öka. Gröna klustret kommer under 2024 därför att driva ett projekt där vi ska stimulera fler att satsa på förädling samt diversifiering i verksamheter på gård. De gröna näringarna kommer att kunna nyttja det faktum att Fyrbodal är ett välbesökt område där fler produkter och tjänster kan erbjudas till turister.

Industriell symbios
Hur kan vi bättre ta vara på det som vi kallar avfall, men som inte alls behöver vara avfall, utan något ett annat företag kan nyttja och förädla? Under året har vi varit delaktiga i Vänersborg kommuns arbete med industriell symbios, vilket innebär att bättre ta vara på restströmmar från företag. Kan halva ärtor från Toppfrys som idag går till foder eller biogas i stället bli vegetariska biffar i storköken? Vi tar med oss tankar och lärdommar från detta in i 2024 års arbete för fortsatt utveckling i Fyrbodal.

Förstudie fisk
Vår förstudie om att undersöka möjligheterna att skapa en kunskaps- och demonstrationsanläggning för gårdsuppfödd fisk har resulterat i ett tydligt intresse från lantbrukare och utbildningsaktörer. Vi har goda förhopppningar om att kunna gå vidare med detta under 2024.

Nuntorpsdagarna
Nuntorpsdagarna i oktober blev som vanligt ett välbesökt arrangemang med över 70 utställare och flera tusen besökare. Nästa år hålls Nuntorpsdagarna den 18-19 maj.

Tack!
Gröna Klustrets styrelse med personal vill tacka alla er som följer vårt arbete, medlemmar, sponsorer, finansiärer och samarbetsparter för ett fantastiskt år! Vi vet att 2024 blir minst lika spännande!