Stort intresse vid seminarium om gårdsuppfödd fisk

Under torsdagen hölls ett seminarium om gårdsuppfödd fisk på Nuntorp gård. Många visade sig vara nyfikna på den cirkulära och hållbara metoden, som kan bidra med såväl nya inkomstkällor som arbetstillfällen.
  • Gröna Klustrets verksamhetsledare Carin Alfredsson berättade om förhoppningarna att kunna etablera en utbildnings- och demonstrationsanläggning för gårdsuppfödd fisk på Nuntorp.
  • Jason Bailey från Saga Aqua gav en inblick i fiskuppfödningens förutsättningar, olika system samt fiskarter.
  • Avslutningsvis fick vi lyssna till Mikael Olenmarks inspirerande berättelse om hur företaget ”Gårdsfisk” gick från fallfärdig lada till klimatsmart fiskuppfödning i världsklass.

Nedan kan ni läsa mer om förstudien för en test- och demonstrationsanläggning för gårdsuppfödd fisk på Nuntorp gård:

Till förstudien