Nytt förädlingsprojekt beviljat

Nu är vi i gång med projektet MatpåDal! Vi vänder oss till dig som har idéer och tankar kring att starta eller att utveckla verksamhet kring förädling av livsmedel och erbjuda fler produkter och tjänster kopplat till de gröna näringarna i Dalsland.

Bakgrund och mål

De gröna näringarna har stora möjligheter att öka omsättningen genom att förädla områdets råvaror och tillgångar. Det finns många små och medelstora gårdar i vårt område som kan erbjuda besökare aktiviteter och förädlade livsmedel. Gårdarna kan erbjuda unika boenden och upplevelser i landskapet där besökarna får smaka på mathantverk, klappa mjuka mular eller ta del av guidningar och hantverk.

Det kan också vara mer storskaliga satsningar som att tillverka lokalt producerade halvfabrikat till storköken. Vi vill med projektet också öka den cirkulära ekonomin genom att bättre ta vara på alla delar av produktionen och utveckla värdekedjan. Om det så handlar om befintlig eller ny typ av uppfödning eller odling så behöver flera företag ofta samverka för att nyttja alla delar från jord till bord. Vi behöver tänka brett och nytt.  Många kanske också vill starta verksamhet tillsammans och då finns Coompanion Fyrbodal som en samarbetspart i projektet.

Målet med projektet är att få i gång fler inom de gröna näringarna som vill starta förädlingsverksamhet och bredda sin produktion. Genom ett tidigare projekt som Gröna klustret drev ”Lokalproducerat på bordet” så köpen nu alla kommuner i Dalsland in närproducerade produkter genom grossist Skafferi Väst. Vad som då blir tydligt är att de inte kan tillgodose efterfrågan på vissa produkter. De saknar en hel del i sortimentet och eftersom det finns fleråriga avtal och identifierad brist på vissa produkter så finns det nu gyllene tillfälle för lantbrukare att diversifiera sin produktion för att täcka behovet. Det kan vara grönsaker, rotfrukter, potatis, kyckling, mejeriprodukter mm.

I och med en mer diversifierad produktion och ökad förädling kan vi stärka de gröna näringarna, skapa fler arbetstillfällen och företag samt öka områdets självförsörjning.

Projektet är i ansökan kallat ”Ökad förädling för attraktivare bygd”. Arbetsnamnet kommer under hela projektperioden att gå under namnet ”MatpåDal”.

Finansiering

Projektet uppgår till knappt 2,2 miljoner kronor varav 975 488 kronor från Fyrbodals kommunalförbund, 600 000 kronor från Vänersborg kommun samt 600 000 kronor från Dalslands Sparbank.

Vad händer nu?

Närmast kommer vi att anställa en projektledare, tillsätta en styrgruppen samt uprätta en aktivitetsplan.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ Gröna Klustret på sociala medier för att hålla dig uppdaterad om aktiviteter i projektet!

Tillsammans stärker vi de gröna näringarna och ökar attraktiviteten i Dalsland!

Läs mer om projektet