Företagsbesök på Rena Hav i Kungshamn

Under måndagen åkte Gröna Klustret Nuntorp på studiebesök tillsammans med Vänersborg kommun, Toppfrys, Dahlbergs Slakteri Brålanda samt Chalmers industriteknik för att titta på hur de löst vattenrening samt biogasproduktion på företaget Rena Hav i Kungshamn.

Klevs Gård tar emot stora mängder av den biogödsel som produceras från anläggningen. Sotenäs Symbioscentrum – Symbiosutveckling berättade om deras arbete för att få till en cirkulär ekonomi som både företag, kommun och miljö vinner på. Detta ligger också i linje med vad vi på Gröna klustret jobbar vidare med för att skapa en utvecklings- och kunskapsnod för gårdsuppfödd fisk! Vi tittade också på testbädden för Smögenlax som nu väntar på tillstånd för en större anläggning. Vi ser en koppling mellan de blå och gröna näringarna!