Nuntorpsdagarna 1-2 oktober 2022

Hållbarhetsveckan i Vänersborgs kommun 2022 inleds med två spännande dagar på Nuntorp gård, fulla av liv, rörelse, doft och smaker. En familjefest som sätter extra fokus på FN:s globala hållbarhetsmål och med programaktiviteter som är kopplade till kommunens hållbarhetsarbete.

Pågående projekt

Skoglig Plattform i Väst

Ett projekt med syfte att etablera en plattform och mötesplats för olika intressenter inom skoglig utveckling.

Gröna bönor

Projektets syfte är att skapa förutsättningar för storskalig lokal odling och förädling av grönskördade bönor.

Lokalproducerat på bordet

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för en ökad lokal livsmedelsproduktion och en ökad konsumtion av lokalt producerade livsmedel.

Leaderprojektet - Gröna Klustret Nuntorp

Projektet ska etablera en klusterorganisation som främjar hållbar utveckling och tillväxt av de gröna näringarna.

Kommande event

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktuella event, våra projekt och nyheter från Gröna Klustret Nuntorp och våra samarbetspartner.