Gröna klustret är ett levande kunskaps- och utvecklingscenter som bidrar till grön omställning och ökad konkurrenskraft inom de gröna näringarna i hela Fyrbodal.

Nyheter

Utställare på Nuntorpsdagarna 2023 – här anmäler du dig!

Arena Skog är igång!

4 maj – Kurs för motorsågskörkort AB

Visa alla Nyheter

Genomförda projekt och kurser

1

LOKALPRODUCERAT PÅ BORDET

Se bilderna från vårt slutseminarium den 24 mars

namnlos-design-8

YMPNINGSKURSEN

Den 5 mars hölls vår ympningskurs i Växthuset på Nuntorp - så här blev den!

Pågående projekt

Mötesplats Gröna Klustret Nuntorp

Projektets fokus är att omsätta de erfarenheter som gjorts fram till idag i en uppdatering av klustrets organisation och verksamhet för framtiden.

Arena Skog

En satsning på skoglig utveckling i hela Västra Götaland i samverkan med SLU, Hushållningssällskapet Västra och Hushållningssällskapet Sjuhärad.

Lokalproducerat på bordet

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för en ökad lokal livsmedelsproduktion och en ökad konsumtion av lokalt producerade livsmedel.

Leaderprojektet - Gröna Klustret Nuntorp

Projektet ska etablera en klusterorganisation som främjar hållbar utveckling och tillväxt av de gröna näringarna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktuella event, våra projekt och nyheter från Gröna Klustret Nuntorp och våra samarbetspartner.